PIA Automation

PIA Automation

Izdelava zastojnega transporterja z akumulacijo palet PIA Automation Avstria

ZASTOJNI TRANSPORTER-ROBOTSKI PODAJALEC V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI

Na osnovi lay-outa naročnika PIA Automation, projektnih zahtev in vzorca-prototipa novega izdelka je bila izdelana projektna dokumentacija transporterja, ki je bil integriran v lay-out naročnika in je moral zadostovati vsem standardom in zahtevam.

Po potrditvi 3D načrta konstrukcije končnega naročnika z simulacijo delovanja, je sledila izdelava prototipa vpenjalnega gnezda in potrditev vpenjalne priprave pri naročniku. Po izdelavi konstrukcijskih načrtov je sledila izdelava vseh elementov transporterja.

Po končani montaži je sledila faza testiranja transporterja in simulacija delovanja.