Impol

Predelava in modernizacija valjčne proge v valjarni Impol Seval (Ates)

MENJAVA VSEH DOTRAJANIH POGONOV NA ENOSMERNI TOK DC S FREKVENČNO KRMILJENIMI AC MOTORJI

Na osnovi novih tehnoloških parametrov valjarne je bil  izveden preračun za določitev potrebnih parametrov hitrosti  in momenta pogonskih valjčnic na celotni progi.

Potrebno je bilo zamenjati skupaj 256 najrazličnejših pogonov na različnih segmentih valjčne proge ob upoštevanju pogoja da ni dovoljeno posegati v osnovno konstrukcijo valjarne, kar je predstavljalo bistveno oteževalno okoliščino, saj je bila konstrukcija prilagojena prvotni rešitvi.

Z izdelavo specialnih adapterjev in konstrukcijo varjenih konzol namenskih gonil smo zadostili konstrukcijskim zahtevam naročnika. Vsi pogoni so frekvenčno krmiljeni, pri čemer so na najbližjih valjčnicah valjarne bili izbrani specialni roller table motorji zaradi težkih pogojev dela(emulzija, vročina).