Bosio

Izdelava mehanskih komponent 4-osnega manipulatorja za Bosio

MANIPULATOR ZA MANIPULACIJO V PROIZVODNJI TERMIČNE OBDELAVE VENCEV

Na osnovi zahtevanih tehnoloških parametrov oz. dovoljenega časa manipulacije med posameznimi fazami termične obdelave, so bili izdelani diagrami pospeškov, hitrosti in pomikov za vsako os(vzdolžni pomik-prečni pomik-rotacija in dvig gor-dol).

Po določitvi statike konstrukcije na osnovi metode končnih elementov je sledila faza izdelave projektne dokumentacije konstrukcije manipulatorja in določitev potrebnih pogonov.

Manipulator je bil sestavljen iz 4 mehanskih sklopov(vzdolžni sklop z pogonom manipulatorja, prečni pomik preko zobate letve, rotacija stolpa z zobatim ležajem (sleewing ring) in hidravlični dvig vilic.

Projekt je obsegal izdelavo projektne dokumentacije, dobavo vseh mehanskih sklopov konstrukcije, mehanskih elementov in pogonov.