Industrijski in namenski reduktorji

Industrijski in namenski reduktorji

NAMENSKI REDUKTORJI ZA INDUSTRIJO

Zobniški reduktorji in multiplikatorji, posebni mehanski prenosniki moči za industrijske aplikacije in težko industrijo do 7 megavatov moči.

Pri projektiranju in proizvodnji prenosnikov moči, SEVER ENGINEERING združuje znanje in tehnologijo največjih svetovnih proizvajalcev zobnikov in reduktorjev. Z izkušnjami, znanjem, sodobnimi programskimi paketi za izračune ozobja in ležajev in visokimi tehnološkimi zmogljivostmi naših dobaviteljev, ki omogočajo izdelavo najrazličnejših vrst zobnikov in menjalnikov, izpolnjujemo vse tehnične zahteve naročnika.

Projektiramo in dobavljamo prilagojene reduktorje in menjalnike za več industrijskih panog:

 • za industrijo jekla in aluminija; reduktorje za pogon valjev tople in hladne valjarne, škarje, dvojne pogone ipd.
 • za papirno industrijo; reduktorje za sušilnike, stiskalnice, pulperje itd.
 • za elektrarne, premogovnike in termoelektrarne; multiplikatorje s horizontalnimi in vertikalnimi gredmi, reduktorje za vodne turbine in za vetrne generatorje
 • za industrijo gume in plastike; gonila za drobilnike, mešalnike in ekstruderje
 • za naftno in plinsko industrijo; menjalnike za kompresorje in za pogon črpalk v horizontalni in vertikalni izvedbi, tudi v ATEX eksplozijski zaščiti
 • za dvigala, premična dvigala in vitle (tudi z diferencialnimi prestavami)
 • za industrijo sladkorja z vijačnimi stiskalnicami, difuzorji in transporterji
 • za industrijo mineralov in cementa ter za transportno opremo; reduktorje za mline, transporterje, nakladalne in razkladalne stroje
 • za črpalne postaje; gonila za pogone črpalk in čistilne naprave in mešal

Tipi gonil

Gonila s čelnimi in s stožčastimi zobniki:
1 do 10 zobniških stopenj
Zmogljivosti do 7MW
Prestavna razmerja od  i = 1… 10000
Nazivni momenti do 3.000.000 Nm


Planetni reduktorji:
1 to 10 zobniških stopenj
Zmogljivosti do 7 MW
Prestavna razmerja od  i = 4 ... 150000
Nazivni momenti do 3.000.000 Nm


Visoko hitrostna gonila in multiplikatorji:
1 ali 2 zobniški stopnji
Zmogljivosti do 5 MW
Prestavna razmerja od i = 1… 10
Vhodna hitrost do 10000 vrt / min


Posebne oblike gonil:
Oblikovana in izdelana po zahtevah naročnika.
Reduktorje odlikuje sledeče:

 • Visoka specifična moč, 
 • Visoka zanesljivost delovanja, 
 • Izjemno dolga življenjska doba z minimalnim vzdrževanjem. 
 • Stožčasto ozobljenje po KLINGELNBERG sistemu s ciklopaloidno geometrijo. Zobniki so  cementirani, utrjeni in obdelani s HPG (High Precision Gear) postopkom. 
 • Ohišja reduktorjev so ulitki iz sive oz. nodularne litine ali varjene konstrukcije; 
 • Vsi vrtljivi deli so opremljeni z optimiziranimi ležaji;
 • Odvisno od pogojev izkoriščanja in potreb kupcev je mogoče vgraditi v reduktorje različno dodatno opremo

Celoten proizvodni proces je pod stalnim nadzorom inženirjev kakovosti in vsak proizvod je predmet testiranja, ki mu sledi potrdilo o preizkusu.